گل

           گُل*    

 

گل نعمتی است هديه فرستاده از بهشت  

مردم کريمتر شود اندر نعيم گل

***

ای گلفروش ، گل چه فروشی برای سيم 

وز گل عزيزتر چه ستانی به سيم گل

/ 0 نظر / 4 بازدید